650.000 ευρώ για τη συντήρηση της Επαρχιακής Οδού Αρμόλια – Βέσσα – Λιθί – Σιδηρούντα - Κατάβαση