450.000 ευρώ για ψηφιακό στεφανιογράφο στο Νοσοκομείο Χίου