Εκδήλωση μνήμης για τον κορυφαίο Χίο Εθνοδιδάσκαλο Αδαμάντιο Κοραή