21 χρόνια OMIKΡΟΝ, 21 χρόνια ουσιαστική, εθελοντική προσφορά