2-2 ξεμένουν τα πλοία της ΝΕΛ: Αδυναμία ανεφοδιασμού του «Θεόφιλος» - Μηχανική Βλάβη του «Ταξιάρχη»