Όχι στην περαιτέρω κοινωνική υποβάθμιση του Έλληνα ναυτικού