Συνάντηση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας με Αντιπεριφερειάρχη Χίου