Συνάντηση Κουβέλη με τους Περιφερειάρχες για το ΦΠΑ