"Γυναίκες του κόσμου" - 'Eκθεση φωτογραφίας της Μάρως Κουρή