Άλλες 2 συλλήψεις για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση