«Ανασχηματισμός επίθεσης χωρίς καμία νομιμοποίηση»