Ζημιές και παράνομες συνδέσεις στους ηλεκτρολογικούς πίνακες λιμανιών