Υγειονομική περίθαλψη για όλους τους ανασφάλιστους χωρίς εξαιρέσεις