Ξεκίνησαν οι πληρωμές των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από την ΕΤΑΧ στo πλαίσιo του LEADER