Βραδιά ποίησης στο Agora από τον Ψυχιατρικό Ξενώνα Χίου και τους "Θεατροποιούς"