Βολές «Λαθρα;» κατά Χιακής Εκκλησίας για ρατσισμό και κηρύγματα μίσους