ΒΙΝΤΕΟ: Ο Οδ. Κωνσταντινόπουλος στη Χίο στο πλαίσιο των διαδικασιών ανασυγκρότησης του ΠΑΣΟΚ.