ΒINTEO: 35 εμπορικοί ακόλουθοι χωρών της Ε.Ε. στη Χίο