Τροποποίηση στο δρομολόγιο του Νήσος Σάμος λόγω απαγορευτικού