Τοποθέτηση Α. Μιχαηλίδη στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την επιμέλεια