Τιμητική Διάκριση στον Μητροπολίτη από την Κολυμβητική Ομοσπονδία