Τη Δευτέρα η απόφαση για το αν θα συνεχιστούν ή όχι οι εργασίες στη ΒΙΑΛ