Θέλουμε το στρες στην ζωή μας; Ποια είναι τα σημάδια του και πώς αντιμετωπίζεται;