"Τέσσερα χρόνια δημοτικής αρχής Βουρνού… έτσι χωρίς πρόγραμμα"