Τεχνική Σύσκεψη εν όψει της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020