Τα Ταμπάκικα της Χίου, το Ελληνικό και οι αναπτυξιολάγνοι σχεδιασμοί