Τα σημαντικότερα διατροφικά πλεονεκτήματα της νηστείας