"Τα σχολεία της Χίου αντιμέτωπα με μια ακόμα περικοπή στην τακτική δόση"