Σύσκεψη εργασίας για την προώθηση και ανάδειξη των τοπικών προϊόντων Βορείου Αιγαίου