Συνέχεια καθαρισμών στo Εθνικό & Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο