Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας στη Χίο