Συνάντηση Α. Μιχαηλίδη με Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο στα Τίρανα