Συνάντηση Κουτσούμπα με την ψυχή του αναπηρικού κινήματος Σοφία Μιχάλα