"Σύμβολο κακογουστιάς, κακομοιριάς και ανικανότητας" στην είσοδο του Κάστρου"