Συμμετοχή στο forum θαλάσσιου τουρισμού και επενδύσεων Ελλάδας - Τουρκίας