"Συλλογικές συμβάσεις στην ποντοπόρο ναυτιλία: Τις καταργούν ενάντια στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία!"