Συγκέντρωση υλικών για πρόσφυγες - Έκκληση από τα κοινωνικά Ιατρεία και Φαρμακεία