Συγκεντρώνουν τρόφιμα, φάρμακα, παιχνίδια, ρούχα, είδη υγιεινής