"Στον «Καιάδα» ψυχικά ασθενείς και άτομα με ειδικές ανάγκες"