Στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο 2 ναυτικοί που τραυματίστηκαν εν πλω