Στο Δήμο καθηγητές – μαθητές στο πλαίσιο του Comnius