Στις 10 Νοεμβρίου ο πανελλήνιος μαθηματικός διαγωνισμός «Ο Θαλής»