Στήκετε, και κρατείτε τας παραδόσεις…* (Με αφορμή τις ημέρες του Πάσχα)