Στη θέση του παραμένει ο Γεν. Αστυνομικός Διευθυντής Β. Αιγαίου