Στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών στη Θεσσαλονίκη η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου