Στεφάνι καταθέτουν Μιχαηλίδης και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Χίου για το Πολυτεχνείο