Σχολικά είδη σε 125 παιδιά - Η διανομή στο Ε.Κ.Χίου τη Δευτέρα