ΣΕΣΝΟΧ: Να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος του Νοσοκομείου