“Το ρούχο της αθωότητας – ποίηση ανθρώπων με ψυχιατρική εμπειρία”