Ψεκασμοί Δακοκτονίας σε Καρδάμυλα, Βροντάδο και Χίο